Square of Glory (Ploshchad Slavy)

Arsenalna-34

Ploshchad Slavy - Square of Glory

Arsenalna-31

Arsenalna-20

Arsenalna-18

Arsenalna-21

Arsenalna-59

Arsenalna-82

Arsenalna-172

Arsenalna-81

Arsenalna-169

Arsenalna-171