Technical / Техническая 

From English into Ukrainian


Agitator for silo discharge

Maintenance


The interior space of the coal silo may only be entered, if the silo is empty


Remove all dust which has accumulated outside the coal silo.


Before you start flame-cutting, grinding or welding work, you must obtain written permission from the plant manager and stop the plant section in which the coal silol is located.


Make sure that the working areas are wet through with water.


During carrying out of the work a fire watch must be provided. After completion of the repair work extinguish and remove possible ignition sources (e. g. glowing welding or grinding residues) in the working areas.


Ensure that for the entire duration of the maintenance work, all machines and motors whose operation might endanger persons or equipment are switched off, isolated and safeguarded against restarting.


Ensure that all rotating parts of the machine have come to a halt before the removal of guards or opening of access doors or inspection flaps.


Keep the machine free of oily and explosive matters. Never use benzine or other flammable substances for cleaning the machine.


De-energize the electrical parts before starting any maintenance work.

Make sure that pneumatic lines are de-pressurized before they are dismantled.


Check the tightness of all connections and joints after any maintenance work.


Strictly observe the welding instructions when performing any welding work.


When performing arc-welding or arc-gouging, the welding personnel must be pro­tected from contact with electrically conducting parts. An insulating base must be used. Return lead welding current must be connected close to the point of welding and directly connected to the part being welded.


Never place the welding current source in closed rooms with electrically conduct­ing walls.


If electrical welding is executed on any part within the machine, the welding cur­rent must never be conducted through sliding or anti-friction bearings, other moveable connections or measuring equipment. Return lead welding current must always be connected close to the point of welding and directly connected to the part being welded.

Змішувач для бункеру з виведенням сировини 

ВикористанняПроникати у внутрішню частину вугільного бункеру дозволяється лише тоді, коли бункер порожній.

Очистить весь пил, який накопичився із зовнішньої поверхні вугільного бункеру.

Якщо Вам необхідно провести роботи різання вогнем, подрібнення або зварювання, перед початком таких робіт Ви повинні отримати письмовий дозвіл від керівника заводу і зупинити ту частину заводу, на якій знаходиться вугільний бункер.

Подбайте про те, щоб робочі території були повністю орошені водою і були вологими.

Під час виконання роботи необхідно подбати про те, щоб на ділянці роботи знаходився пожежний охоронець. Після закінчення ремонтних робіт необхідно загасити і видалити будь-які можливі вогненебезпечні та легкозаймисті джерела (наприклад, незатухлі або тліючі залишки подрібнення або зварення) з робочої території.

Подбайте про те, щоб під час всього виконання робіт, всі механічні прилади і мотори, робота яких може становити небезпеку для людей або обладнання, були вимкнені, ізольовані і надійно позбавлені джерела або можливості роботи.

Перед тим, як зняти заслінки або відкрити дверцята всередину приладу або клапани для перевірки, подбайте про те, щоб всі компоненти приладу, які крутяться, повністю зупинилися.

Не допускайте потрапляння на механічний прилад мастильних і вибухонебезпечних речовин. Ніколи не користуйтеся бензином або іншими легкозаймистими речовинами для чищення механічного приладу.

Перед тим, як почати будь-які роботи з технічного огляду або обслуговування приладу, знеструмьте всі його електричні частини.

Перевірте, щоб пневматичні лінії були депресовані перед їх зняттям.

Після проведення будь-яких робіт з технічного обслуговування приладу перевірте, щоб всі зєднувальні частини і вузли були щільно зєднані.

Під час виконання зварювальних робіт суворо дотримуйтесь інструкцій для проведення зварювальних робіт.

Під час проведення електричної дугової зварки або дугової поверхневої різки, повинен бути забезпечений захист зварювального персоналу від контактування за компонентами, по яких проходить електричний струм. Повинна використовуватися ізоляційна основа. Зворотній зварювальний провід повинен бути близько приєднаний до місця зварки, і прямо приєднаний до частин, які зварюються.

Ніколи не користуйтеся джерелом електрозварювання в закритих приміщеннях з електро-провідними стінами.

Якщо електричне зварювання виконується на будь-якій частині всередині приладу, зварювальний струм забороняється проводити через підшипник ковзання або антифрикційний підшипник, або інші рухливі зєднання або вимірювальну апаратуру. Зворотній зварювальний провід повинен завжди бути близько приєднаний до місця зварки, і прямо приєднаний до частин, які зварюються.

3.2. Description of functioning


A radially arranged system of vanes consisting of scrapers (2.1 and 2.4) rotates in the agitator housing (1) which is lined with high-grade steel. The design is such that the bulk material is discharged evenly as a mass flow. The flat irons brush past the insideof the agitator cone (1.13) in quick succession.


The outlets (4) are welded to the outer wall of the vessel and the bulk material is discharged through them.


The sockets located on the circumference of the agitator housing and on the outlet pipes can be connected to an aeration system as required.

The aeration system for the silo discharge consists of aeration nozzles (6.2) with built-in filter elements which are arranged on the agitator cone, as well as the throttle valves (6.4).


The aeration system for the agitator cone is arranged on two levels and is sub-divided into aeration sectors. These sectors are aerated alternately. A throttle valve is located in front of each aeration nozzle and these allow the volume of air to be adjusted.


The outlets (4) are provided with isolation slide valves (4.1) which are actuated electro-pneumatically by signals from a flow regulating device. The air distribution pipes are the final components in the outlets (4), whereby the expansion joints (4.6) serve as intermediate elements.


As an optional extra, the agitator can be provided with a flat slide valve located between the silo outlet and the agitator cone for repair work.

 

3.2. Опис функцій

Радіально налаштована система флюгерів, що складаються з скребків (2.1 і 2.4) обертається в корпусі мішалки (1), вкритим високоякісною сталлю. Прилад спроектовано таким чином, що сировина випускається рівномірно, у вигляді маси. Смугове залізо чистить всередині конусу змішувача (1.13) короткими ривками.

Отвори (4) приварені до вихідної стінки прибору, і через них випускається назовні перероблена сировина.

Муфти розташовані на сфері корпуса змішувача, і можуть бути приєднані, у разі потреби, до системи подачі повітря з боку вихідних гнізд.

Система подачі повітря для переробного комбайну складається з насадок, через які подається повітря (6.2), в яких вбудовані фільтруючі елементи, які містяться на конусі змішувача, разом з дросельними вентилями.

Система подачі повітря для конуса змішувача влаштована на двох рівнях і розподілена на подальші два аераційні сектори. Ці сектори збагачуються повітрям почергово. Спереду кожної аераційної насадки знаходяться дросельні вентилі, що дозволяє контролювати об'єм повітря, що подається.

Вихідні отвори (4) містять ізоляційні золотникові клапани (4.1), які приводяться в рух за допомогою електропневматичної системи за допомогою сигналів від процесорегулюючих приладів. Трубки розподілу повітря є завершальними компонентами вихідних отворів (4), в яких температурні компенсатори виконують роль проміжних елементів.

В якості додаткової функції, змішувач може бути оснащений смуговими золотниковими клапанами, які знаходяться між отворами бункера і конусом змішувача, з метою проведення ремонтних робіт.